ม.ราม-แพร่ ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๖

  • "ม.ราม-แพร่ ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๖ "
    วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๓๐ น. รศ.ดร.จักรี ไชยพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบหมายให้ นายฐิติพงศ์ วงศ์เสน หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมงานประเพณีตักบาตรเกโวโรหณ: ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสวัดพระราตุซ่อแฮ พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานฝ่ายฆราวาส ณ เชิงบันไดสิงห์ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

 

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม