สารสนเทศนักศึกษาปริญญาตรี

สารสนเทศนักศึกษา

สารสนเทศนักศึกษา พรีดีกรี

สะสมหน่วยกิตล่วงหน้า(Pre-degree) เพื่อเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ต้น หรือเทียบเท่าเป็นต้นไป

จบ ม.3 ก็เรียนรามได้ (หลักสูตร พรีดีกรี)

สารสนเทศนักศึกษา ปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาตรี รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า เป็นต้นไป
 
   
ส่วนกลาง

สารสนเทศนักศึกษา ปริญญาตรี ส่วนกลาง

 
ส่วนภูมิภาค

สารสนเทศนักศึกษา ปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค

 
สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

สารสนเทศนักศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

  

หลักสูตรปริญญาตรี ส่วนกลาง

แผนกำหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรี ส่วนกลาง

หลักสูตรปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค

แผนกำหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค

 ม.ร.30

ประกาศกระบวนวิชาที่เปิดสอน พร้อมกับวันเวลาสอบไล่

คณะในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ระบบรับสมัครและลงทะเบียนเรียน ทางอินเทอร์เน็ต

ระบบรับสมัครและลงทะเบียนเรียน ทางอินเทอร์เน็ต

 ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนกลาง,ส่วนภูมิภาค และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต่างประเทศ

 การรับบัตรประจำตัวนักศึกษา

ระบบตรวจสอบรายชื่อการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา

พิมพ์บาร์โค้ดรหัสวิชา 7 หลัก

พิมพ์บาร์โค้ดรหัสวิชา 7 หลัก สำหรับการลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัย

 ตารางสอบไล่รายบุคคล

ตารางสอบไล่รายบุคคล สามารถเข้าตรวจสอบได้ก่อนวันเริ่มต้นการสอบประมาณ 1 สัปดาห์

 

มีคำถาม-มีคำตอบ

ระบบมีคำถาม-มีคำตอบ สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Register RUMAIL

ระบบลงทะเบียนขอใช้งาน @rumail.ru.ac.th (Google Mail) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

images/2022/05/22/job.jpg
images/2022/05/22/1676361740030.jpg
images/2022/05/22/1676361966230.jpg
images/2022/05/22/1676362150864.jpg
previous arrow
next arrow

 

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม