สารสนเทศนักศึกษาปริญญาโท

 

สารสนเทศนักศึกษา ปริญญาโท

 
 ระบบรับสมัครและลงทะเบียนเรียน ทางอินเทอร์เน็ต

ระบบรับสมัครและลงทะเบียนเรียน ทางอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต่างประเทศ

 ระบบตรวจสอบผลการเรียนและทะเบียนนักศึกษา

ระบบตรวจสอบรายชื่อการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา

 ระบบพิมพ์แบบปกนำส่งรายงาน

ระบบพิมพ์แบบปกนำส่งรายงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 การรับบัตรประจำตัวนักศึกษา

ระบบตรวจสอบรายชื่อการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา

Register RUMAIL

ระบบลงทะเบียนขอใช้งาน @rumail.ru.ac.th (Google Mail) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม