การประชุบคณะกรรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖

"การประชุบคณะกรรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ "
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕ว๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. รศ.ตร.จักรี ไชยพินิจ รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษามอบหมายให้ นายฐิติพงศ์วงศ์เสน หัวหน้าสำนักงานสาขาฯ จังหวัดแพร่
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดแพร่ โดยมีนายชุติเตช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
เป็นประธานการประชุมกรรมการจังหวัดแพร่ มีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑๐/๐๕๖๖ ประจำเดือนตุลาคม เพื่อติดตาม
การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลของส่วนราชการต่าง ๆ ณ ห้องประชุม
จดหมายเหตุ ชั้น คาลากลางจังหวัดแพร่

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม