ม.รามแพร่ ร่วมกิจกรรมเสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาด ครั้งที่ ๙ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่

"ม.รามแพร่ ร่วมกิจกรรมเสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาด ครั้งที่ ๙ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่"
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕วว เวลา 0๕๓. น. รคตรจัก โซยพินิจ รองอธิการมดีฝ่ายกิจการนักศึกษามอบหมายให้
ร้อมด้วยบุคลากรเข้ารั นายฐติพงศ์ วงค์เสน หั หัวหน้าสำนักงาน วมกิจกรรม แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง
ป็น ป็องกันอัมพาต ครั้งที่ " เฉลิมพระเกียรติ ระยะกาง ๕ กิโลเมตร โดยมีนายชุติเตช มีจันทร์ ผู้ว่าราชก
เป็นประธานเปิดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมกรออกกำลังกายป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เติน
การจังหวัดแพร่
วิ่ง ป็น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ " เฉลิมพระเกียรติ "คนรุ่นไหม่ ขับเคลื่อนไทยร้สโตรค" และมีนางสาวนิติยา พงษ์พานิช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ. ข่วงวัฒนธรรม
เมืองแป้ (กาดสามวัย) เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
นสาขาพแพร่ พร้อบด้วย

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม