ม.ราม-แพร่ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดแพร่ ประจำเดือนมีนาคม 2567

ม.ราม-แพร่ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดแพร่ ประจำเดือนมีนาคม 2567

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 07.00 น. นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดแพร่ ประจำเดือนมีนาคม 2567 เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การประสานงานอย่างไม่เป็นทางการระหว่างภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรอิสระ และภาคเอกชนในจังหวัดแพร่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารในจังหวัดแพร่ โดยมี นายเลิศชัย สกลเสาวภาคย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่, นายสมชาย อำพันกาญจน์ ปลัดจังหวัดแพร่, หัวหน้าส่วนราชการ, บุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ เรือนมิชชั่นนารี (บ้านฝรั่ง) สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จัดโดย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดแพร่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ในการนี้ รศ.ดร.จักรี ไชยพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสนับสนุนงบประมาณอาหารว่าง ขนมไทย จำนวน 150 ชุด โดยมีบุคลากรสาขาวิทยบริการฯ เข้าร่วมกิจกรรม

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม