กิจกรรม Kick off 5 ส. รามคำแหงแพร่

นจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.จักรี ไชยพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบหมายให้นายฐิติพงศ์ วงศ์เสน หัวหน้าสำนักงาน สาขาวิทยบริการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาชาฯ ดำเนินกิจกรรม Kick off 5 ส.

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม