ร่วมงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี ๒๕๖๗

นายฐิติพงศ์ วงศ์เสน หัวหนัาสำนักงานฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมขบวนแห่และเข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายแพทย์ ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวงประจำปี ๒๕๖๗

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม