ม.รามแพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ๒๓ ตุลาคม

"ม.รามแพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖ว เวลา ๑0.00 น. รศ.ดร.จักรี ไชยพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบหมายให้

นายฮิติพศ์ วงศ์เสน หัวหน้าสำนักงานสาขาฯ จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ ณ สถานีรถไฟ

เด่นชัย ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพ โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย

นางณัชชา มีจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึก

ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม