ม.รามแพร่ ร่วมกิจกรรมรัฐพิธี ๒๓ ตุลาคม

"ม.รามแพร่ ร่วมกิจกรรมรัฐพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖ว เวลา *๓... น. รศ.ดรจักรี ไชยพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบหมายให้

นายฮิติพงศ์ วงศ์เสน หัวหน้าสำนักงานสาขาฯ จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย

วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการ

จังหวัดแพร่ เป็นประธานนำคณะข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และปวงชน

ชาวจังหวัดแพร่ ประกอบพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากนั้นได้จุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะและอ่านคำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อน้อม

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม