ร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง “เล่าขานตำนานพระธาตุช่อแฮ”

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. รศ.ดร.จักรี ไชยพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบหมายให้นายฐิติพงศ์ วงศ์เสน หัวหน้าสำนักงานสาขาฯจังหวัดแพร่ เป็นผู้แทนร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง “เล่าขานตำนานพระธาตุช่อแฮ” เนื่องในวันนวมินทรมหาราช โดยมีพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม