โครงการปัจฉิมนิเทศ MBA ด้านการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และทักษะทางด้านสังคมเชิงบูรณาการ

เจ้าหน้าที่สาขาฯ เข้าร่วมกิจกรรม “พริกพลิกชีวิต”
ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566
ณ วิสาหกิจชุมชนหนองหลวงม่วงไข่ ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
ดำเนินโดยนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ (กลุ่มที่ 3) รุ่นที่ 1 จังหวัดแพร่
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปัจฉิมนิเทศ ด้านการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และทักษะทางด้านสังคมเชิงบูรณาการ

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม