กิจกรรมแนะแนวการศึกษาโรงเรียน ใน จ.น่าน 12 มิ.ย.66

 คณะเจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯจ.แพร่ ได้ออกประชาสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษา แก่นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 4 ในแต่ละห้องของโรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน พร้อมออกพบปะอาจารย์แนะแนวเพื่อคุยรายละเอียดการประสานงานการแนะแนวในครั้งต่อไป และแจกเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์ใน โรงเรียนศรีสวัสด์วิทยาคาร และโรงเรียนสตรีศรีน่าน

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม