ม.ราม-แพร่ ร่วม “โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566”

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 06.00 น. ได้รับมอบหมายจากรศ.จักรี ไชยพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เป็นผู้แทน เข้าร่วม “โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ (กาดสามวัย) ทั้งนี้โครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ ของจังหวัดแพร่ รวมจำนวนระยะทาง 6 กิโลเมตร และมีผู้เข้าร่วมสมัครเป็นจำนวนทั้งสิ้น 548 คน

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม