ร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อชี้แจงการจัดสอบและการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานการประชุมออนไลน์ เพื่อชี้แจงการจัดสอบและการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค ให้กับสาขาวิทยบริการฯทั้ง 23 จังหวัด  วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น โดยสาขาวิทยบริการฯจ.แพร่   รศ.จักรี ไชยพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดแพร่ และบุคลากรของสาขาวิทยบริการฯร่วมรับฟังผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ Google Meet

 
นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม