“โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกฎหมายในชีวิตประจำวัน”

“โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกฎหมายในชีวิตประจำวัน”
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกฎหมายในชีวิตประจำวัน จัดโดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกฎหมายในชีวิตประจำวัน ให้กับ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ผู้ซื้อทรัพย์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายที่ถูกต้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ป้องกันสิทธิประโยชน์ของตนเองและผู้อื่นได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ณ ห้องประชุมนครา แกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

 

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม