ร่วมประเพณีการรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง ผวจ.แพร่ 17 เม.ย. 66

วันจันทร์ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายฐิติพงศ์ วงศ์เสน หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประเพณีการรดน้ำดำหัวตามแบบประเพณีล้านนา ทั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้อวยพรปีใหม่แก่หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชน ประชาชนที่มารดน้ำดำหัว เนื่องในป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง พุทธศักราช ๒๕๖๖ หรือประเพณีสงกรานต์ ที่ทรงคุณค่ามีสาระเกี่ยวเนื่องด้วยความรัก ความกตัญญู ความสมัครสมานสามัคคี ความเข้าใจ ความอบอุ่นในครอบครัว หมู่ญาติมิตร และเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม โดยจังหวัดแพร่ได้สืบทอดสืบทอดกิจกรรมและประเพณีกันมาอย่างยาวนาน มีการขอสุมา(ขอขมา) และการปั๋นปอนปี๋ใหม่(คำอวยพร) เนื่องในโอกาสดังกล่าว ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชน ประชาชน มาร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามนี้จำนวนมาก

ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ((เพิ่มเติม))

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม