พิธี (MOU)การพัฒนาการศึกษา จ.แพร่ และการประชุมการจัดทำแผน ฯ พ.ศ. 2566 - 2570

วันที่ 11 เมษายน 2566
เวลา 08:45 น. นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดแพร่และการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2566 - 2570 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดแพร่ ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่กับหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกนะทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงาน สังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีประเด็นดังนี้
1. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2566 - 2570 สู่การปฏิบัติ
2. การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3. การขับเคลื่อนตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดแพร่ประจำปีงบประมาณ 2566 และการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2566 - 2570
โดยสาขาวิทยบริการฯจ.แพร่ได้มอบหมายให้นายฐิติพงศ์ วงศ์เสน หัวหน้าสำนักงานฯเป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU และนายวิญญู กอบแก้ว หัวหน้างานบริการการศึกษาเป็นผู้แทนประชุมปฎิบัติการฯ จัดทำแผนการศึกษาจังหวัดแพร่

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม