(ข่าว)โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและความเป็นไทย 66 วันที่ 5 เมษายน 2566

เข้าร่วมโครงการ“ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “

วันที่ 5 เมษายน 2566

เวลา 08:00 น.นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาสโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน เพื่อเปิดโอกาสให้พสกนิกรชาวไทยได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ ด้วยการบำเพ็ญความดีถวายพระราชกุศล จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและความเป็นไทย กิจกรรมบรรพชาอุปสมบทและบวชสินจาริณี ณ ศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม