วันมาฆบูชา

นายฐิติพงศ์ วงศ์เสน หัวหน้าสำนักงาน สาขาวิทยบริการจังหวัดแพร่ เป็นผู้แทนเข้าร่วม“กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖”
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ประกอบกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ได้แก่ การสวดมนต์ทำวัตรเย็น การแสดงพระธรรมเทศนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และการเวียนเทียน ถวายตุง ห่มผ้าองค์พระธาตุ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม