เข้าร่วมพิธีประกาศธรรมนูญสุขภาวะพระสงฆ์ล้านนา ประชุมขับเคลื่อนโครงการวัดปลอดบุหรี่และเครือข่ายพระคิลานุปัฏฐากภาคเหนือ

ข้าร่วมพิธีประกาศธรรมนูญสุขภาวะพระสงฆ์ล้านนา ประชุมขับเคลื่อนโครงการวัดปลอดบุหรี่และเครือข่ายพระคิลานุปัฏฐากภาคเหนือ

วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระราชเขมากร, รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดแพร่ ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประกอบพิธีประกาศธรรมนูญสุขภาวะพระสงฆ์ล้านนา ประชุมขับเคลื่อนโครงการวัดปลอดบุหรี่และเครือข่ายพระคิลานุปัฏฐากภาคเหนือ โดยมี พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดเเพร่, คณะสงฆ์, หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม จัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ มูลนิธิโพธิยาลัย คณะกรรมการเขตพื้นที่สุขภาพเพื่อประชาชนพื้นที่เขต ๑ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส. ) และวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม