ภาพกิจกรรม วันพ่อขุนรามคำแหง66

“วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปี 2566”
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลืมพระพระเกียรติจังหวัดแพร่ โดย รศ.ดร.ณรัฐ วัฒนพานิช รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติหน้าที่รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับ นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานนำคณะข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดแพร่ ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดแพร่ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย ทั้งนี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 กำหนดให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม