ราคากลางและร่างชอบเขตของงาน งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชายและหญิง อาคาร 1 (อาคารเวียงโกศัย) ชั้น 1 จำนวน 1 งาน Click!!

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม