ม.รามฯแพร่ ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา ในงาน เปิดบ้านวิชาการนารีรัตน์ “ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ สู่การขับเคลื่อนสมรรถนะของผู้เรียน”

ม.รามฯแพร่ ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา ในงาน เปิดบ้านวิชาการนารีรัตน์ “ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ สู่การขับเคลื่อนสมรรถนะของผู้เรียน”

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม