งานประเพณีตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า ปีที่ ๑๖๗

ม.ราม-แพร่ ร่วมกิจกรรม งานประเพณีตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า ปีที่ ๑๖๗ ณ วัดสูงเม่น ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า ปีที่ ๑๖๗ ณ วัดสูงเม่น ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
วันอังคาร ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงานประเพณี "ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า ปีที่ ๑๖๗" และงานสมโภช องค์พระเจ้าใจดี (บูรณะ ปิดทองใหม่) ในรอบ ๑๘๗ ปี ประเพณีตากธัมม์ได้เกิดขึ้นในสมัยของครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถร อดีตเจ้าอาวาสวัดสูงเม่น ในสมัยนั้นท่านเป็นผู้รวบรวมธัมม์คัมภีร์ใบลานจากสถานที่ต่างๆมาเก็บรวบรวมไว้ ณ วัดสูงเม่นแห่งนี้ จนทำให้วัดสูงเม่นมีคัมภีร์ใบลานมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย งานประเพณีตากธัมม์ได้ผ่านกระบวนงานวัฒนธรรมอย่างครบถ้วนทุกระบบตั้งแต่การวิจัย การฟื้นฟู การอนุรักษ์ การสืบสาน การปกป้อง และคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมงานประเพณีตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า นับว่าเป็นงานประเพณี ที่ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการฟื้นฟู ริเริ่มขึ้นมา ถือว่าเป็นประเพณีที่หาดูได้ยาก ควรมีการพัฒนาต่อยอดกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจตลอดจนประชาสัมพันธ์ ให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มาเที่ยวแพร่ ณ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม