กิจกรรม โครงการไปกับพี่ไม่มีหนาวปีที่๘

๑ มกราคม ๒๕๖๗
กิจกรรม โครงการไปกับพี่ไม่มีหนาวปีที่๘
มอบทุนการศึกษา แจกเครื่องอุปโภคบริโภค
กลุ่มรามแพร่ใต้ต้นโพธิ์
ณ โรงเรียนบ้านท่าวะ อ.สอง จ.แพร่
รายละเอียดคร่าวๆ เริ่มกิจกรรมของโครงการฯที่โรงเรียนบ้านท่าวะ โดยมีตัวแทนรุ่นพี่เป็นผู้กล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เสร็จแล้วเริ่มแจกของ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. แจกผ้าห่ม จำนวน ๑๐๐ ผืน (ให้กับชาวบ้านครัวเรือนละ ๑ ผืน)
๒. แจกอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียน
๓. แจกอุปกรณ์การเรียนให้กับทางโรงเรียน
๔. แจกชุดแปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ผงซักฟอก ยาสระผม มาม่า ไข่ ข้าวสาร ให้กับโรงเรียนให้เด็กที่กินนอนในโรงเรียน
๕.แจกทุนการศึกษาให้ทั้งโรงเรียนได้ทุกคน จำนวน ๔๒ ทุนๆละ ๔๐๐ บาท

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม