ม.รามแพร่ ร่วมงานประเพณีกิ๋นสลากหลวงเมืองแพร่ ประจำปี ๒๕๖๖

"ม.รามแพร่ ร่วมงานประเพณีกิ๋นสลากหลวงเมืองแพร่ ประจำปี ๒๕๖๖"
วันที่ พฤศจิกายน ๒๕วว เวลา ๐๙.๐๐ น. รศ.ดร.จักรี ไชยนิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบหมายให้นายฐิติพงศ์ วงศ์เสน หัวหน้าสำนักงานสาขาแพร่ พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมงานประเพณีกิ๋นสลากหลวงเมืองแพร่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางสาวนิตยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นำคณะข้าราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชน จัดงานประเพณีกิ๋นสลากหลวงเมืองแพร่ ประจำปี๒๕๖๖ และมีขบวนแห่จากส่วนราชการจังหวัดแพร่ ขบวนจากคณะศรัทธาทั้ง ๘ อำเภอ ที่สื่อถึงประวัติความเป็นมาของการกิ๋นสลาก การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี โดยขบวนเริ่มต้นจากตลาดแพร่ปรีดา อำเภอเมืองแพร่ แห่ไปตามเส้นทางถนนเจริญเมืองจนถึงวัดพระบาทนิ่งเมืองวรวิหาร และมีการเวรตานหรือออกเส้นสลากให้พระภิกบุ-สามเณร มารับนำไปหากัณฑ์สลากหรือก๋วยสลาก

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม