สภากาแฟ ตุลาคม 2566

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาฯ จังหวัดแพร่ ร่วมสภากาแฟ ประจำเดือน ตุลาคม 2566

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายวสิษฐ์พล ปัญญาสงค์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ นางสุณิสา ปัญญาสงค์ และ นางสาวรวีรัตน์ ธนวัฒน์สิริกุล ได้รับมอบหมายจาก รองศาสตราจารย์จักรี ไชยพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดได้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ

เจ้าภาพในการจัดสภากาแฟครั้งนี้ ส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

สถานที่จัดสภากาแฟครั้งนี้ คริสตจักรพันธกิจแพร่ ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม