กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จังหวัดแพร่”

เข้าร่วม“กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จังหวัดแพร่”
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ ประธานสงฆ์ นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ประกอบกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๖ จังหวัดแพร่ ได้แก่ การสวดมนต์ทำวัตรเย็น การแสดงพระธรรมเทศนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และการเวียนเทียน ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ สนับสนุนจาก กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม