พิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

“พิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖”

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเเพร่ ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ในการนี้ รศ.จักรี ไชยพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบหมายให้นายฐิติพงศ์ วงศ์เสน หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการ จังหวัดแพร่ เป็นผู้แทน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานฯ มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวฯ

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม