งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เข้าร่วม“พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก”
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเเพร่ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ จังหวัดแพร่ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ในการนี้ รศ.ดร.จักรี ไชยพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบหมายให้ นายฐิติพงศ์ วงศ์เสน หัวหน้าสำนักงานสาขาฯ แพร่ พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดแพร่ เข้าร่วมงานพิธีฯ

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม