ข่าว ร่วมประชุมสภากาแฟประจำเดือนมีนาคม 2566

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายฐิติพวศ์ วงศ์เสน หัวหน้าสำนักงาน สาขาจังหวัดแพร่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สาขาฯ เข้าร่วมงานสภากาแฟจังหวัดแพร่ ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยมีหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดแพร่เป็นเจ้าภาพ สำหรับการจัดงานสภากาแฟจังหวัดแพร่ เพื่อใช้เป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การประสานงานอย่างระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ และภาคเอกชนในจังหวัดแพร่ ในการขับเคลื่อนนโยบายภายใต้การนำของนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในงานดังกล่าวมี  นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ กล่าวต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และผู้เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม