ม.ราม-แพร่ เข้าร่วมงานประเพณี วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๗

ม.ราม-แพร่ เข้าร่วมงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ และงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๗

นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ และงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมี นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ กล่าวต้อนรับ ดร.ทัศนีย์ ดอนเนตร์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พระราชเขมากร,รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร, พระเถรานุเถระ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะศรัทธาประชาชน สื่อมวลชน และนักท่องเที่ยว ร่วมรับชมขบวนแห่ ฯ

เริ่มต้นงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ และงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์เปิดงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนีฯ โดย พระราชเขมากร,รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร, พิธีวางขันดอกสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร และขบวนแห่เครื่องสักการะพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ ขบวนแห่เครื่องสักการะ ๘ อำเภอ ขบวนแห่เครื่องสักการะ มจร.แพร่, เทศบาลเมืองแพร่, องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ ยิ่งใหญ่ สวยงาม ตระการตา

จังหวัดแพร่ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมกับวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชมรม สมาคมต่าง ๆ ในจังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว ร่วมใส่ขันดอก สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองแพร่ ในงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ และงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร่
ในการนี้ รศ.ดร.จักรี ไชยพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ร่วมสมทบทุนจัดทำโรงทานสำหรับผู้มาร่วมงาน

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม