การจัดการความรู้ของ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดแพร่

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)

ประเด็นยุทธศาสตร์: การพัฒนา และการบริหารจัดการความรู้

คู่มือการทํางานการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 2564

“แนวปฏิบัติการคุมสอบออนไลน์ โดย Google classroom สำหรับเจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการฯจ.แพร่”

“แนวปฏิบัติการคุมสอบออนไลน์ โดย Google classroom สำหรับเจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการฯจ.แพร่”

คู่มือการทำงาน “ฐานความรู้ด้านประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับการเปลี่ยนแปลงตามกระแสสังคม”

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการดูแลระบบการเรียนการสอน

คู่มือการทำงานอาคารการปฎิบัติงานอาคารสถานที่ี่และยานพาหนะ

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม