freeporndepot pornosexegay hd sex videos nudemenporn.com tubevaporn porniuse thatpornpages youvideoporno free porn movies heresyouporn girlpornmovies dzsexy onlinepornteens

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

กำหนดการรับลงทะเบียนสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554

สาขาวิทยบริการฯ จ.แพร่ จะออกให้บริการรับลงทะเบียนสอบซ่อมดังนี้

วันที่ 19 กรกฎาคม 55  เวลา 09.00 - 15.00 น. ที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

วันที่ 20 กรกฎาคม 55  เวลา 09.00 - 15.00 น. ที่วิทยาลัยเทคนิคน่าน  อ.เมือง จ.น่าน

วันที่ 21-22 กรกฎาคม 55 เวลา 08.30 - 16.30 น. ที่สาขาวิทยบริการฯ จ.แพร่ อ.เมือง จ.แพร่

จึงขอให้นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ให้บริการ ไปรับบริการได้ตามกำหนดดังกล่าว

สอบถามโทร

08 1531 9755 นายธนกฤต  มาตรแม้น (ศูนย์สอบจังหวัดน่าน)

08 9631 5043 นายวิญญู กอบแก้ว (ศูนย์สอบจังหวัดอุตรดิตถ์)